Využij skvělý věrnostní program >>
Vyhledávání

Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu

Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu

 

1.Pořadatel

1.1. Bubulákovo s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa, 927 05, Slovenská republika, IČO: 53475321, DIČ: 2121405132, DIČ: SK2121405132, zapsaná v OR Okr.

1.2. Výhody Věrnostního programu můžete využít při nákupu na e-shopu www.bubulakovo.cz

 

2. Vznik a trvání členství

2.1. Členem Věrnostního programu se může stát jakákoli osoba starší 18 let.

2.2. Členství ve Věrnostním programu získáte registrací na e-shopu www.bubulakovo.cz vyplněním registračního formuláře. V registračním formuláři je třeba vyplnit všechna pole.

2.3. Při registraci vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.bubulakovo.cz, které jsou přístupné na webové stránce.

2.4. Členství ve věrnostním programu je platné po dobu platnosti vaší registrace.

 

3. Slevy a podmínky získání slevy

3.1. Při nákupech na e-shopu www.bubulakovo.cz máte možnost získat slevu na další nákup ve výši od 5% do 20% z celkové ceny objednávky nebo dopravu zdarma.

3.2. Výše slevy závisí od sumářu nákupů, které jste provedli po přihlášení do e-shopu Vaším heslem. Heslo vám bylo přiděleno při registraci.

25 CZK = 1 bod

Mimořádné body: 50 bodů za nahrání fotografie ušitého výrobku z našich látek (ke konkrétní látce v eshopu)

50 bodů jako narozeninový dárek

3.3. Hodnota každého nákupu, kde není uplatněn slevový kupón, se připočítává k poslednímu sumáři. Konečná hodnota určuje, jak vysokou slevu si můžete uplatnit z dalšího nákupu. Slevu lze uplatnit nejdříve až při následujícím nákupu.

 

4. Výše ​​slev

50 bodů – 5% sleva na nákup

150 bodů - 10% sleva na nákup

200 bodů - doprava zdarma

300 bodů - 15% sleva na nákup

500 bodů - 20% sleva na nákup

 

5. Věrnostní program a jiné slevy

5.1. Slevy získané ve Věrnostním programu nelze kombinovat s jinými slevami (například slevové kódy).

5.2. Slevy získané ve Věrnostním programu platí i na zlevněné a akciové zboží (například výprodejové zboží).

5.3. Slevu nelze vyměnit za dárkovou poukázku.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Člen Věrnostního programu potvrzuje, že všechny údaje uvedené v souvislosti s registrací na e-shopu www.bubulakovo.cz, především kontaktní údaje, jsou pravdivé a přesné.

6.2. Člen Věrnostního programu potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství Věrnostního programu a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, město, PSČ, telefon a e-mail společností Bubulákovo s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa, 927 05 , Slovenská republika, IČO: 53475321, DIČ: 2121405132, IČ DPH: SK2121405132, zapsaná v OR Okresního soudu Trnava, vložka číslo 48090/T pro marketingové účely společnosti a účely Věrnostního programu společnosti, spotřebitelských soutěží čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Tento souhlas je udělen na dobu platnosti Vaší registrace a lze jej kdykoli písemně odvolat.

6.4. Člen Věrnostního programu má právo:

- na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem;

- obrátit se na společnost Bubulákovo s.r.o. jako na správce osobních údajů nebo na Úřad na ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, zjistí-li, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinností správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává.

V takovém případě má člen věrnostního programu právo požadovat, aby tyto osoby:

- poskytly vysvětlení k osobním údajům;

- se zdrželi takového jednání, kterým porušují své povinnosti, odstranili takto vzniklý stav či poskytli na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

- provedli opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;

- zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje.

 

7. Zánik členství

7.1. Členství ve věrnostním programu zaniká:

- písemnou žádostí člena o zrušení členství ve věrnostním programu

- vyloučením člena Věrnostního programu společností Bubulákovo s.r.o.

7.2. Společnost Bubulákovo s.r.o. může vyloučit člena Věrnostního programu z níže uvedených důvodů:

- člen Věrnostního programu uvedl v souvislosti se vznikem členství nepravdivé nebo neúplné informace;

- člen věrnostního programu jakýmkoli způsobem zneužije členství nebo práva z něj vyplývající;

- člen věrnostního programu jakýmkoli způsobem způsobí jakoukoli újmu společnosti Bubulákovo s.r.o. nebo samotnému Věrnostního programu, a to především hmotnou škodu nebo nemajetkovou újmu na dobrém jménu či pověsti.

 

8. Závěrečné ustanovení

Společnost Bubulákovo s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit tyto Podmínky členství, stejně jako Všeobecné obchodní podmínky. Jakoukoli změnu je však povinna okamžitě zveřejnit na webové stránce www.bubulakovo.cz. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto

E-mail Facebook Instagram